A Májbetegekért Alapítvány Kuratóriuma KUTATÁSI PÁLYÁZATOT ÍR KI – 2015

Gyakorló infektológus, gasztroenterológus és trópusi szakorvosok, vagy más, a hepatológiával kapcsolatban kutatást végző szakorvosok, szakorvos jelöltek (rezidensek) és egészségügyi szakdolgozók számára az alábbi témában:

Májbetegségekkel kapcsolatos ismeretek bővítése, illetve az ismeretek terjesztésére a szakorvosok illetve a laikus nagyközönség számára. A pályaműveknek meg kell felelni a Helsinki deklarációban foglaltaknak.

Előnyben részesülnek azok a pályaművek, melyek a hepatitis vírusok szűrésével, diagnosztikájával, illetve terápiájával kapcsolatosak.

Pályázni lehet publikációval, egyéb ismeretterjesztő anyaggal, kongresszusi előadásokkal, poszterekkel, egyéb, saját vagy munkacsoportban végzett vizsgálatokkal vagy tevékenységgel, szakirodalmi referátumokkal, internetes szaktanácsadással és weblapokon történő, a témákhoz illő publikációkkal.

Az ösztöndíj rendelkezésére álló összege: maximum 2 000 000 forint / pályázat – mindösszesen maximum 6 000 000 forint.

A pályázatok beadási határideje: 2015. június 22.

A beérkezett pályázatokat a Kuratóriumi Bizottság fogja elbírálni, 2015. június 30-ig. Budapest, 2015. június 5.

Horváth Attila
A Kuratórium elnöke

Makara Mihály dr., Péter Zoltán dr., Rókusz László dr., Haboub-Sandil Anita dr.
Kurátorok
Májbetegekért Alapítvány