Hepatitis Szűrés/Screening for Hepatitis – Mongol/Mongolian 🇲🇳

Ukrán/Ukrainian 🇺🇦 | Vietnámi/Vietnamese 🇻🇳 | Török/Turkish 🇹🇷 | Orosz/Russian 🇷🇺 | Arab/Arabic | Arab-Szír/Arabic-Syrian 🇸🇾

Mongol/Mongolian 🇲🇳

Элэгний Өвчтөй Хүмүүсийн Төлөө сангийн дэмжилгээр гепатитын үнэ төлвөргүй нарийн
шинжилгээ.

Унгар улсад амьдран суугаа нийт Mонголчууд та бүхнийг элэгний нарийн шинжилгээнд урьж
байна. (хүчинтэй эрүүл мэндийн карттай байх “TAJ kártya”)

Шинжилгээ нь үнэ төлвөргүй бөгөөд шинжилгээний хариуг 2 хэл дээр бичиж өгөх болно.

Ялангуяа доорх нөхцөлд хамаарах хүмүүсийг уг шинжилгээнд хамрагдахыг хүсэж байна.

  • гэр бүлд нь элэгний өвчнөөр өвдсөн байх.
  • цус хийлгэсэн байх
  • тариур хэрэглэсэн эмчилгээг их хийлгэсэн байх
  • эсвэл элэгний өвчлөлийн шинж тэмдэг илэрсэн байх.

WWW.MAJBETEG.HU/SZURES интергэт хаягаар бүртгүүлж болно.

Бүртгүүлэхэд төрсөн он,сар болон утасны дугаараа бичих бөгөөд энэний дагуу танд цаг өгөх
болно.

Таньд шинжилгээ өгөхөөр ирэхдээ 3 цагаас дотогш тостой өөхтөй юм идхийг хориглоно.

Шинжилгээг өндөгнөөс цус авч шинжилэх бөгөөд 20 минутын дотор хариуг нь өгөх болно.