Enyhe tünetekkel rendelkező COVID-19 betegek otthoni gondozása és kontakt kapcsolataik kezelése – WHO útmutató

Enyhe tünetekkel rendelkező COVID-19 páciens otthoni gondozásakor a háztartás tagjainak a következő ajánlásokat kell betartania:

 • A beteget egy jól szellőző (értsd nyitható ablak és ajtó), egyágyas (külön) szobában kell elhelyezni.
 • A beteg házban való mozgását korlátozni kell, valamint a közös helyiségekben való tartózkodását (pl. konyha, fürdőszoba) minimalizálni kell. A közösen használt helyiségekben megfelelő szellőzést kell biztosítani (értsd ablakokat nyitva hagyni). (Fordító megjegyzése: a közös helyiségek kilincseit, a csapokat, illetve minden olyan tárgyat, amihez a beteg hozzányúlhatott, a használatot követően azonnal meleg szappanos vízzel vagy hipós oldattal át kell törölni).
 • A háztartás tagjai a betegtől eltérő szobában tartózkodjanak, ha ez nem lehetséges tartsák a betegtől az ajánlott 1 méteres távolságot és külön ágyban aludjanak[1].
 • A beteget gondozó egyének számát korlátozni kell. Ideális esetben egy személy legyen kinevezve beteggondozásra, aki egészséges és nincs krónikus vagy immunszupprimált állapottal járó betegsége. Látogatókat nem szabad fogadni addig, amíg a beteg meg nem gyógyult és a COVID-19 fertőzésnek semmilyen jelét vagy tünetét nem mutatja. (Fordító megjegyzése: Ha van a családban olyan személy, aki már igazoltan gyógyult Covid-19 fertőzésből, akkor a beteg gondozását lehetőleg csak ő végezze.)
 • Amennyiben a háztartásban élők bármilyen módon érintkeznek a beteggel vagy környezetével, mossanak kezet utána. Kézmosás ételkészítés előtt és után, evés előtt, mosdóhasználat után is ajánlott. Ha keze látszólag nem koszos, elég alkoholos kézfertőtlenítővel fertőtleníteni, ha láthatóan koszos, használjon vizet és szappant.
 • Szappannal és vízzel történő kézmosás után célszerű eldobható papírtörlőt használni. Amennyiben ez nem lehetséges, használjon tiszta törlőkendőt és azt cserélje gyakran.
 • A légúti váladékok szóródásának megelőzésre érdekében, a betegnek orvosi maszkot[2] kell viselnie, amit naponta cserélni kell. Amennyiben a beteg nem visel orvosi maszkot, szigorú légúti higiéniai szabályok betartására kell kötelezni (pl. orrot, szájat tüsszentés, köhögés esetén eldobható zsebkendővel el kell takarni, majd a szennyezett zsebkendőt azonnal zárható szemetesbe kidobni).
 • A betegellátó viseljen a szájat és orrot fedő orvosi maszkot, amikor egy helyiségben tartózkodik a beteggel. A maszk igazgatását, megérintését használat közben kerülni kell. Ha a maszk nedves vagy váladékkal szennyezett lesz, azonnal cserélje egy tiszta, száraz maszkra. A maszkot a megfelelő technikával távolítsa el – azaz ne érintse meg az elejét, csak a kösse ki hátul. Használat után azonnal dobja zárt szemétgyűjtőbe és mosson kezet.
 • Kerülje a közvetlen érintkezést a testnedvekkel, kifejezetten a szájon és orron át távozó váladékokkal és a széklettel. Használjon eldobható kesztyűt és maszkot, amikor légzőszervi ellátást végez, valamint széklet, vizelet és egyéb hulladék kezelésekor. Mosson kezet a kesztyű és maszk fel- és levétele előtt és után.
 • Használt kesztyűt és maszkot ne használjon újra.
 • A betegnek különítsen el csak általa használt ágyneműt és étkészletet, amik használat után vízzel és szappannal legyenek megtisztítva. Ezek tisztítás után újra felhasználhatóak.
 • Naponta takarítsa és fertőtlenítse azokat a felületeket, amelyekkel gyakran érintkezik a beteg az izolációra kijelölt szobában, (pl. éjjeli szekrény, ágykeret és más hálószoba bútor). A tisztításhoz először háztartási szappant vagy mosószert használjon, azután mossa át 0,1%-os (1000 ppm-nek megfelelő) nátrium-hipoklorit (hipó) oldattal a felületet.
 • A fürdőszobai és WC felületeket legalább naponta egyszer szükséges fertőtleníteni. A tisztításhoz először háztartási szappan vagy mosószert használjon, azután mossa át 0,1%-os (1000 ppm-nek megfelelő) nátrium-hipoklorit (hipó) oldattal a felületet.
 • A beteg ruháit, ágyneműit, törülközőjét háztartási mosószerrel 60-90 °C-on mossa ki és alaposan szárítsa meg. A fertőzött szennyest mosodai zsákba kell helyezni. Kerülje a szennyes kirázását és a bőrével és ruháival való érintkezését.
 • Felületek tisztításakor vagy testnedvvel szennyezett ruházat kezelésekor kesztyűt és védőruházatot (pl. műanyag kötényt) kell viselni.
 • Az otthoni gondozáskor keletkező kesztyűt, maszkot és más hulladékot a beteg szobájában található zárható szemetesbe kell helyezni, mielőtt fertőző hulladékként ártalmatlanítanák. A fertőző hulladékok ártalmatlanítása a helyi egészségügyi hatóság feladata[3].
 • Kerülje a beteg közvetlen környezetéből származó tárgyakkal való érintkezést (pl. ne osztozzanak fogkefén, cigarettán, evőeszközön, tányéron, italon, törülközőn vagy ágyneműn a beteggel). (Fordító megjegyzése: ne használjuk a beteg által használt tárgyakat, így különösen mobil telefon, toll, klaviatúra.)
 • Amennyiben egészségügyi dolgozók végzik az otthoni gondozást, kockázatértékelés elvégezése szükséges a megfelelő személyes védőfelszerelés kiválasztásához, valamint be kell tartanuk a cseppfertőzésre és az érintkezésen keresztül terjedő fertőzésekre vonatkozó óvintézkedéseket.
 • A laboratórium által megerősített, enyhe tünetekkel rendelkező, otthon gondozott betegeknél, akiknél lejárt a karantén ideje, kétszer kell negatív eredményt kimutatni legalább 24 órás különbséggel a két mintavétel között. Amennyiben a tesztelés nem lehetséges, a WHO javaslata szerint a megerősített betegnek a tünetek megszűnését követően további 2 hét izoláció javasolt.

Enyhe tünetekkel rendelkező COVID-19 páciensek kontakt kapcsolatainak kezelése:

A COVID-19 fertőzés gyanús egyénekkel érintkezésbe került személyek (így gondozók és egészségügyi dolgozók) kontaktnak minősülnek, és figyelmeztetni kell őket arra, hogy a lehetséges érintkezés (kontakt) utolsó napjától számított 14 napig ellenőrizzék az egészségi állapotukat. Kontaktnak tekintendő minden olyan személy, aki a beteg tüneteinek jelentkezését megelőző 2 napban és az azt követő legfeljebb 14 napban részt vett az alábbi tevékenységekben:

 • COVID-19 fertőzött beteggel 1 méternél kisebb távolságban és >15 percig szemtől-szemben érintkezett;
 • Közvetlen ellátást biztosított COVID-19 fertőzött betegnek megfelelő egyéni védőeszközök nélkül;
 • COVID-19 fertőzött beteggel bármennyi időt azonos zárt környezetben tartózkodott (így ugyanazon a munkaterületen, osztályban vagy háztartásban, vagy vele azonos összejövetelen vett részt);
 • COVID-19 fertőzött beteg szoros közelségében (azaz 1 méteres távolságon belül) utazott bármilyen járművön; valamint
  • a helyi kockázatbecsléssel azonosított egyéb helyzetben volt.

A megfigyelési időszak időtartamára meg kell határozni annak a módját, hogy a gondozó, hogyan kommunikál az egészségügyi szolgáltatóval. Emellett, az egészségügyi ellátást biztosító munkatársaknak rendszeresen, telefonon, de ha kivitelezhető, akkor ideális esetben napi személyes látogatásokkal, ellenőrizniük kell a kontaktok egészségi állapotát, hogy szükség szerint el lehessen végezni a célzott diagnosztikai vizsgálatokat. Az egészségügyi szolgáltatónak előzetes instrukciókat kell adnia a kontaktoknak arra vonatkozóan, hogy mikor és hova forduljanak betegség esetén, melyek a legmegfelelőbb közlekedési módok, mikor és hol lépjenek be a kijelölt egészségügyi létesítménybe, és milyen, a fertőzést megelőző és elhárító óvintézkedéseket kell megtenniük.

Ha a kontaktnál tünetek jelentkeznek, akkor a következő lépéseket kell megtenni.

 • Értesíteni kell a felvevő egészségügyi létesítményt, hogy tüneteket mutató kontakt érkezik.
 • Az ellátás helyére történő utazás közben a kontaktnak orvosi maszkot kell viselnie.
 • Amennyiben lehetséges, a kontaktnak a létesítménybe történő utazás során kerülni kell a tömegközlekedést, lehetőség szerint mentőt kell hívni, vagy a beteg kontakt magán gépjárművel szállítható úgy, hogy ha lehet, minden ablak nyitva van.
 • A tüneteket mutató kontakt figyelmét fel kell hívni arra, hogy megfelelő légúti higiénés és kézhigiénés intézkedéseket alkalmazzon, és utazás közben, valamint az egészségügyi létesítményben való tartózkodás során másoktól a lehető legmesszebb (legalább 1 méter távolságra) álljon vagy üljön.
 • Minden olyan felületet, amely az utazás közben légúti váladékokkal vagy más testfolyadékokkal szennyeződhetett, szappannal vagy mosószerrel meg kell tisztítani, majd 0,5%-os hígított fehérítő oldatot tartalmazó szokásos háztartási termékkel fertőtleníteni kell.

[1]A szoptató anyák esetében kivételt lehet tenni. Tekintettel a szoptatás előnyeire és az anyatej nem fertőző tulajdonságára légzőszervi vírusok esetén, az anya folytathatja a szoptatást, azzal a feltétellel, hogy orvosi maszkot visel a csecsemő közelében és kezet most kontaktus előtt és után.

[2]Sebészeti vagy műtéti maszk, amelyet rögzíthető a fülre vagy fejre.

[3]A helyi egészségügyi hatóságnak biztosítania kell, hogy a fertőző hulladékot egészségügyi hulladéklerakóba szállítsák és ne nyílt szeméttelepen helyezzék el.

Forrás: WHO: Home care for patients with COVID-19 presenting with mild symptoms and management of their contacts

Fordította: Mezei Fruzsina dr, Marosi Gyöngyi dr
Lektorálta: Makara Mihály dr